en fr nl
Positive Entrepreneurs

Wie zijn wij?

"Positive Entrepreneurs Network" is een netwerk van Belgische sociaal ondernemers opgericht in 2010 door Poseco. Deze ondernemers zijn gedreven door hun sociaal engagement en integreren sociale en ecologische waarden in hun bedrijfsactiviteiten.

Wat doen wij?

Sociale ondernemers en sleutelfiguren binnen sociaal ondernemerschap samenbrengen om zo economische opportuniteiten en sociale impact te creëren. De economische wereld, universiteiten en de politiek inspireren om sociaal ondernemerschap mee uit te bouwen.

Waarom een netwerk?

Om sociaal ondernemerschap verder te ontwikkelen in België en sociale ondernemers te ondersteunen door hen in contact te brengen met collega-ondernemers. Hoe meer sociale ondernemers er zijn, hoe meer de economie zal bijdragen aan sociale en ecologische uitdagingen.

PROGRAMMA 2015

Welkom bij de nieuwe editie!

Het evenement (Frans gesproken), wordt georganiseerd in samenwerking met de Nexense Solvay Social Business Club .
Het evenement bestaat uit twee delen.

13:30: WORKSHOPS
10 Workshops waarbij studenten en andere deelnemers de kans krijgen om sociale ondernemers en organisaties die actief zijn op het vlak van sociaal ondernemerschap te ontmoeten.

18:30 : DE SLOTCONFERENTIE
"Business models and the economy are changing! Are you?"
Debat tussen verschillende stakeholders en met als insteek actuele evoluties in de circulaire economie, sharing economie en service economie.

Ontdek hier het programma
Slottoespraak:

Bijdrage van Didier Gosuin - Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling en Economie

19:45 Networking Drink

Een uniek netwerkmoment, voorzien van een duurzaam hapje en drankje met de huidige en toekomstige sleutelactoren van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Dit project wordt gerealiseerd dankzij de bijdrage van onze partners: Agence de Stimulation Économique & Social Innovatiefabriek & Plan C & Ecocup & Ethiquable & BCDE Catering & Mano Mano & Beer Project

(JPG)


WAAR EN WANNEER?


Woensdag 25 maart 2015 op Solvay Brussels School
Avenue Franklin D. Roosevelt 48 - 1050 BRUXELLES
ULB - Campus du Solbosch - Gebouw "R"


Volgende edities 2015